Βύσμα τροφοδοσίας

Βύσμα τροφοδοσίας

Μία αρκετά συχνή βλάβη που παρουσιάζουν τα laptop είναι η βλάβη του βύσματος τροφοδοσίας η οποία μπορεί να έχει προκληθεί από την συχνή χρήση (σύνδεση και αποσύνδεση) της τροφοδοσίας, την χρήση συμβατού τροφοδοτικού, κατασκευαστική υπαιτιότητα (ψυχρές κολλήσεις), είτε από απροσεξία. Η μη σωστή λειτουργία του βύσματος τροφοδοσίας χρήζει άμεσα την επισκευή ή αντικατάστασή του διότι ενδέχεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτα προβλήματα στο laptop σας.

Στα περισσότερα laptop το βύσμα τροφοδοσίας είναι ενσωματωμένο στην μητρική πλακέτα. Σε λιγότερες περιπτώσεις το βύσμα δεν είναι ενσωματωμένο και συνοδεύεται από καλώδιο το οποίο συνδέεται με την μητρική πλακέτα.

Το εργαστήριό μας είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα εργαλεία (Soldering and Desoldering station, SMD Rework station) και είμαστε σε θέση να επισκευάσουμε ακόμα και το πιο δύσκολο πρόβλημα.

Το κόστος περιλαμβάνει το λύσιμο και δέσιμο του φορητού, επισκευή της βλάβης, καθαρισμό εσωτερικά και εξωτερικά, ανανέωση σιλικόνης,ανανέωση thermal pad’s και έλεγχο καλής λειτουργίας.

Δωρεάν έλεγχος  του υπολογιστή  σας

^