Καλώδιο οθόνης

Καλώδιο οθόνης

Η περίπτωση προβληματικής λειτουργίας της οθόνης ενός laptop ενδεχομένως να οφείλεται σε υπαιτιότητα καλωδίου και όχι της οθόνης. Για παράδειγμα, η εμφάνιση γραμμών στην οθόνη αποτελεί σύμπτωμα προβληματικού καλωδίου οθόνης. Επίσης, αρκετές φορές παρατηρείται φθορά του καλωδίου σε επίμαχα σημεία όπως κοντά στους μεντεσέδες.

Σε αρχικό στάδιο επιχειρούμε την επιδιόρθωση του ήδη υπάρχοντος καλωδίου, όπου είναι εφικτό. Διαφορετικά δρομολογούμε την προμήθεια νέου καλωδίου προς αντικατάσταση.

Δωρεάν έλεγχος  του υπολογιστή  σας^