Πληκτρολόγιο

Πληκτρολόγιο

Το πρόβλημα στο πληκτρολόγιο ενός laptop μπορεί να ευθύνεται σε φθαρμένα ή σπασμένα πλήκτρα, χαλασμένες επαφές ή σε κακή επικοινωνία μεταξύ πληκτρολογίου και μητρικής πλακέτας (flex cable).

Οι τεχνικοί της laptop solutions αναλαμβάνουν να επιδιορθώσουν ή να αντικαταστήσουν το πληκτρολόγιο του laptop σας για τις περισσότερες μάρκες φορητών υπολογιστών. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επισκευής ή αντικατάστασης μεμονωμένων πλήκτρων.

Η αντικατάστση του πληκτρολογίου στις περισσότερες περιπτώσεις πραγματοποιείται με καινούριο και αμεταχείριστο πληκτρολόγιο σε US έκδοση. Σε αυτή την έκδοση οι ελληνικοί χαρακτήρες δεν είναι τυπωμένοι στα πλήκτρα του πληκτρολογίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορείτε να γράψετε στην ελληνική γλώσσα. Εάν αυτό σας είναι απαραίτητο υπάρχει η επιλογή να κολληθούν ειδικά αυτοκόλλητα με ελληνικούς χαρακτήρες στο νέο πληκτρολόγιο.

Δωρεάν έλεγχος  του υπολογιστή  σας^